สินค้าทั้งหมด

Follow Us

ตะกร้าสินค้า

No products in the cart.

Terms & Conditions

บทนำ

     ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงรูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, รูปแบบ, ภาพถ่ายหรือข้อความผลิตภัณฑ์ของสินค้า และเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ปรากฏในนี้ เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถูกควบคุม และเป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ SSINTER

     ทาง SSINTER มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ, ดัดแปลง, จัดเก็บ, ถ่ายโอน, ลอกเลียนแบบ, เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก SSINTER ทั้งนี้ทางบริษัทได้อนุญาตในการ เผยแพร่ ดาวน์โหลด และพิมพ์ลงบน สิ่งพิมพ์ ของส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้ากับทาง SSINTER หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้า โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้นๆ ไม่ทำการแก้ไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และท่านต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แจ้งไว้

     นอกเหนือจากการเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าแล้ว เนื้อหาสาระทั้งหมดไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก แจกจ่าย โฆษณาซ้ำ ดาวน์โหลด เผยแพร่ ทั้งข้อความที่ผ่านทาง อิเล็คทรอนิคส์หรือทาง

     เครื่องกล สื่อสาร บันทึก การทำสำรองอื่นใด การถ่ายเอกสาร หรือการคัดลอกโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SSINTER
การบริการและ คุณสมบัติบาง อย่างที่เกี่ยวข้องกับ การลงทะเบียนสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชีอื่นที่มี ความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิด ชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

     ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจาก การกระทำใดๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านไปใช้ โดยที่มิได้ให้ความ ยินยอม ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกิด ขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่าน เว็บไซต์ได้ทันที หรือแจ้งติดต่อ 02-821-5225 หรือ Line id: @ssinter

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

     SSINTER เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพ, ข้อมูลประกอบ, บทความ หรือเนื้อหา ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนงานออกแบบกราฟฟิค, เทมเพลท และส่วนประกอบโดยรวมทั้งหมด ที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SSINTER

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า จากเว็บไซต์ของบริษัทมีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอื่น SSINTER จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น โดยบริษัทไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือและรับผิดชอบในเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือ การเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้นเป็นความรับ ผิดชอบของท่านเองและ SSINTER ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์และทุกเว็บไซต์ ซึ่งมี การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วน บุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมเท่านั้น

กฎข้อบังคับ

     SSINTER ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือความเสียหายใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณะ SSINTER ไม่เห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่คุณหรือผู้ใช้งานท่านอื่น แสดงความคิดเห็นขึ้นมา) SSINTER ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหา หรือความคิดเห็นของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

  1. ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
  2. การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
  3. การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ ของSSINTER หรือระบบคอมพิวเตอร์
  4. ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของ ประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ SSINTER หรือบุคคลที่สาม
  5. การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อ จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

    คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากคำสั่งซื้อ ของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อ คำสั่งซื้อได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการ ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไป ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในการ

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

     คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ SSINTER เพื่อเป็นการส่ง หรือประกาศถึงเนื้อหา ข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศ ถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง SSINTER หรือบุคคลที่สาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ ตาม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ SSINTER หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

     คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากคำสั่งซื้อของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อคำสั่งซื้อได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของท่านเรียบร้อยแล้วท่านจะไม่ สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆ ไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เราจะพยายามรักษาผล ประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในการ

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

     SSINTER ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ SSINTER จะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด

     ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี คุกกี้ (Cookies) มาใช้กับเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับจำนวนการเยี่ยมชม การเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่ สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านได้

     เว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทำการสำรวจเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้ SSINTER มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสั่งซื้อ สินค้า และบริการ บริการ

     ในบางโอกาส SSINTER จะจัดส่งอีเมล เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทำการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมลเช่นกัน

     การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดู ได้จากธนาคาร ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ SSINTER จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลด้านการเงิน ส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

นโยบายการชำระเงิน

     ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ และชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มด้วยวิธีโอนเงิน มา ยังเลขที่บัญชี กรุณาโอนเงินภายใน 24 ชม. ระบบจะทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านโดยอัตโนมัติ และอนุมัติการซื้อสินค้าพร้อมกับจัดส่งสินค้าเมื่อการชำระเงิน เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

     ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ตกลงดังนี้ : ข้อความและสาระสำคัญในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้อง ในส่วนของเนื้อหาสาระและคำสะกด การเชื่อถือข่าวสารดังกล่าวอยู่ใน ส่วนความรับ ผิดชอบ ของตัวท่านเอง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนในส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาสาระ รายละเอียดและข้อมูลสินค้า โปรแกรมการบริการ และราคา ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     กรุณากรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียนในการใช้บริการบนเว็บไซต์โดยท่านต้องกำหนด รหัสประจำตัว (Password) ด้วยตัวของท่านเองและต้องเก็บ รักษารหัส ประจำตัวดังกล่าวไว้เป็นความลับ

     การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการกระทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของท่านเอง หรือการที่ท่านมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบุคคลอื่น นำรหัสประจำตัว(Password) ของท่านไปใช้หรือมีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการหรือกระทำ รายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของท่าน หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัส ประจำตัว (Password) จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมดทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือ ข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่าน

     ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของบัตร เครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้งจาก เจ้าของบัตรเครดิต หรือจาก ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และไม่ตัดสิทธิบริษัทในการดำเนินคดี กับท่านตามกฎหมายต่อไป

     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อน ไขดังกล่าวแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว